top of page

Redovan servis za Mazda i Toyota vozila i usluge automehaničara

Redovnim servisom vozila u predviđenim rokovima se održava kvalitet vozila i na taj način osigurava bezbednost pri vožnji i optimalne performanse automobila. Auto servis Joksimović vrši usluge malog, velikog servisa i usluge automehaničara za Mazda i Toyota vozila.

 

Mali servis

Opšta preporuka za vremenski interval između malih servisa je godinu dana ili 10.000 kilometara. Međutim, svaki proizvođač daje sopstvene preporuke, u skladu sa tipom motora,  spoljnim uslovima i načinu korišćenja vozila.

 

Mali servis podrazumeva sledeće:

  • Zamena ulja motora - ulje smanjuje trenje između pokretnih delova motora i na taj način produžava njihov upotrebni vek. Ulje tokom rada motora gubi viskoznost pa ga je neophodno redovno menjati kako bi se obezbedila dugotrajnost delova motora.

  • Zamena filtera goriva i filtera vazduha - za nesmetan rad motora automobila je neophodna optimalna smeša goriva i vazduha. Na taj način se smanjuje verovatnoća kvarova delova motora, smanjuje potrošnja goriva i održava nivo snage motora.

  • Zamena filtera ulja - smanjuje procenat neželjenih nečistoća u motoru

  • Zamena polen filtera - menjanjem filtera vazduha kabine se održava kvalitet vazduha u kabini i smanjuje mogućnost kvara ventilacionog sistema.

  • Provera i dopuna po potrebi servo ulja, tečnosti za kočioni sistem i za sistem hlađenja motora

  • Nabavka repromaterijala po veleprodajnim cenama

Šta podrazumeva veliki servis?

Veliki servis podrazumeva zamenu seta zupčastog kaiša, koji povezuje radilicu i bregastu osovinu i sinhronizuje rad ventila sa fazama rada motora. Pored zupčastog kaiša, tokom velikog servisa se menjaju roleri i španeri ali i pumpa za vodu, ukoliko je vidno dotrajala ili počela da curi. Ulogu seta zupčatog kaiša pogledajte na video animaciji u nastavku.

Usluge automehaničara

Pored usluga redovnog održavanja Mazda i Toyota vozila, Auto servis Joksimović ima višegodišnje iskustvo u poslovima popravke automobila. Za popravku u što kraćem roku, koristimo moderne dijagnostičke alate za identifikaciju kvara a u našoj ponudi možete naći originalne polovne rezervne delove čiji kvalitet garantuje dugotrajnost i očekivane performanse.

Kontaktirajte nas za više informacija i posetite Auto servis Joksimović.

bottom of page