top of page

Kompjuterska dijagnostika za Mazda vozila

Šta podrazmeva kompjuterska dijagnostika?

Kompjuterska dijagnostika je proces korišćenja specijalizovanih alata za prisup podacima koji generišu sitemi automobila za samo-dijagnostiku i izveštavanje - OBD sistem (on-board diagnostic system).

Funkcionisanje modernih automobila omogućavaju desetine mini-računara ili procesora. Primer može biti jedinica za kontrolu rada motora koja upravlja sistemom ubrizgavanja, sistemom hlađenja, reguliše rad turbine i drugih podsistema. 

 

Podaci o radu različitih sistema se šalju u centralnu kontrolnu jedinicu (ECU - electronic control unit) koja, u slučaju da neki od parametara nisu u definisanim rasponima, šalje upozorenja vozaču preko instrument table ili drugim rečima "prijavi grešku", koja ima svoj kod u sistemu izveštavanja (Diagnostic Trouble Codes - DTCs).

Mazda kompjuterska dijagnostika

Majstor uređaj za dijagnostiku, preko OBD II konektora, povezuje sa centralnom kontrolnom jedinicom vozila i na osnovu prikazanih podataka sužava izbor mogućih kvarova i vrši "brisanje greške" odnosno gasi upozorenje na kontrolnoj tabli vozila.

U sledećem videu možete videti lokaciju OBD porta na vozilu Mazda 6:

Mazda VCM II dijagnostički alat

Za poslove kompjuterske dijagnostike Mazda vozila u našem servisu koristimo specijalovani VCM II alat za dijagnostiku, koji se u praksi pokazao kao najpouzdaniji za čitanje i brisanje najvećeg broja grešaka Mazda vozila.

Kontaktirajte nas za više informacija, zakažite kontolni pregled Vašeg vozila i posetite Auto servis Joksimović.

bottom of page